Futurex - Future Experts 2010-2014

Taloudessa tapahtuneet suhdannemuutokset, työttömyyden kasvu, osaavan työvoiman siirtyminen eläkkeelle ja työnteossa tapahtuvat muutokset asettavat muutospaineita työelämän organisaatioille. Kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin turvaamiseksi korkea-asteen koulutukseen on kehitetty uusia toimintatapoja, tuotteita ja palveluita. Jotta uudenlainen korkea-asteen osaamisen koulutus- ja kehittämistoiminta saisi vahvan, tieteellisesti perustellun pohjan, tarvitaan tutkimus- ja kehittämistoimintaa, jolla on valtakunnallinen relevanssi.

Futurex -projekti vastaa tähän tarpeeseen tarkastelemalla korkeakoulututkinnon jälkeisien koulutusmallien toimivuutta ja kriittisiä menestystekijöitä ja etsimällä toimivia käytäntöjä niiden toteuttamiseen.

Futurex-projekti toteuttaa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ohjelmaa ja sitä rahoittaa Pirkanmaan elinkeino,- liikenne- ja ympäristökeskus. Projektia koordinoi Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea. Hankkeessa ovat mukana Turun yliopiston oppimistutkimuksen keskus, Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopiston koulutuksen arviointi- ja kehittämisyksikkö, Turun kauppakorkeakoulu TSE exe, Aalto-yliopisto / Teknillinen korkeakoulu, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu ja HAAGA-HELIA ammatillinen opettajakorkeakoulu,  Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Sibelius-Akatemia/Täydennyskoulutus, Metropolia Ammattikorkeakoulu, HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu sekä Tampereen teknillinen yliopisto /Hypermedialaboratorio.

Futurex-projektin tavoitteena on

  1. löytää keskeisiä lähitulevaisuuden kompetenssialueita ja tunnistaa toimialoja, joilla korkea-asteen osaamista tarvitaan
  2. löytää tutkinnon jälkeiseen osaamisen hankkimiseen (koulutus, verkostot, työssä oppiminen jne.) parhaiten soveltuvat vaihtoehtoiset kehittämisen mallit
  3. tutkia, miten alakohtaiset osaamiskokonaisuudet voidaan määritellä työelämän ja korkeakoulujen innovaatioverkostoissa
  4. tutkia, miten työelämän organisaatiot voivat hyödyntää osaamisen johtamisessa yhteispoolissa määriteltyjä osaamisia (digitaalinen osaamistietokanta) ja miten asiantuntijat voivat koota urapolkunsa eri vaiheissa kertyneen osaamisen näkyväksi (digitaalinen osaamispassi)
  5. kehittää koulutustoiminnan laatujärjestelmää.

Projekti sisältää tutkimuksen lisäksi koulutus- ja kehittämistoimintaa, joilla vahvistetaan työelämän
organisaatioiden ja korkeakoulujen asiantuntijoiden osaamisen kehittämisen taitoja.

Katso myös Futurex-projekti kuvana.

Digipassin esittely

Koulutukset kouluttajille ja ohjaajille
Projekti tarjoaa koulutuksen järjestäjille, ohjaajille ja muille työelämän eri organisaatioille seminaareja sekä täydennyskoulutusta. (Tietoa koulutuksista ”Koulutukset” -sivulla)

   

    

      HAMK


Tampereen Teknillinen Yliopisto